10:50
13:20
15:30
17:30
12:00
12:45
Jalgrattasõit  Cycling: Tour of Italy  
14:00
Jalgrattasõit Giro Extra  
14:15
Jalgrattasõit  Cycling: Tour of Italy  
11:00
Jalgrattasõit  Cycling: Tour of Italy  
13:00
15:00
17:00
19:30
18:15
Jalgrattasõit Giro Extra  
18:30
19:00
18:30
19:00
Jalgrattasõit  Cycling: Tour of Italy  
20:15
20:30
21:40
00:00
01:30
03:00
04:30
21:00
Tennis  *  
21:10
21:15
Jalgrattasõit  Cycling: Tour of Italy  
23:00
23:30
00:00
00:30
00:35
Jalgrattasõit  Cycling: Tour of Italy  
01:30
02:30
Jalgrattasõit  Cycling: Tour of Italy  
04:00
05:00
Jalgrattasõit  Cycling: Tour of Italy  
21:30
22:45
Tennis  *  
22:55
23:00
Jalgrattasõit  Cycling: Tour of Italy  
00:15
01:25
01:30
Jalgrattasõit  Cycling: Tour of Italy  
02:30
04:00
Jalgrattasõit  Cycling: Tour of Italy  
05:00
top